Pages Menu

Oedeemtherapie

 

Lymfe-therapie wordt toegepast als er sprake is van lymfeoedeem. Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Het probleem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen.

Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening (secundair lymfoedeem).
Bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn het armlymfoedeem na een borstoperatie met okselklier- verwijdering of het beenlymfoedeem na bijvoorbeeld een gynaecologische operatie. Patiënten die na een operatie radiotherapie en/of chemotherapie ondergaan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.

De klachten die kunnen ontstaan zijn pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, beperkingen in bewegingen en beperkingen in dagelijks functioneren.

De behandelmogelijkheden van de Oedeemfysiotherapeut zijn beperkt. Genezing van lymfoedeem is door de behandelaar niet altijd mogelijk. De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem. Tevens is de beweging in de behandeling van groot belang: juist de bewegingsbeperkingen die vaak gepaard gaan met kracht- en functieverlies, kunnen door de Oedeemfysiotherapeut worden begeleid naar optimaal functioneel herstel. Doel is het normaal functioneren van de ledematen zo goed mogelijk te herstellen.

De Oedeemfysiotherapeutische behandelmogelijkheden bestaan uit:

  • Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie eventueel in combinatie met zwachtelen
  • Oefentherapie, houding- en bewegingsadviezen
  • Aanmeten van een elastische kous
  • Eventueel ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen
  • Voorlichting/adviezen

De manuele lymfedrainage is een massagetechniek met als doel de afvoer van lymfevocht te bevorderen. Het zwachtelen heeft als doel om de omvang van het oedeem te verminderen en de bereikte omvangvermindering te onderhouden zolang er geen elastische kous is. Oefenen is een belangrijk onderdeel binnen de behandeling. De oefeningen hebben als doel de spierpompfunctie van een arm of been te bevorderen. Door het aanspannen van de spieren wordt de doorbloeding namelijk aangezet en dit bevordert ook de lymfedoorstroming. Zo wordt de functie optimaal verbeterd.

De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, oorzaak en duur van het oedeem. De behandeleffecten zijn doorgaans omvangvermindering van het oedeemgebied, spanningsafname, pijnvermindering, functieverbetering, kracht-, coördinatie- en bewegingsverbetering en afname van infectiekans.