Pages Menu

Kinderfysiotherapie

 

Of je nu net geboren bent of 17 jaar oud, voor kinderen in deze leeftijd kun je bij Fysiotherapie Beelen onder behandeling komen bij de kinder-fysiotherapeute. Zij helpt bijvoorbeeld kinderen die motorisch niet zo handig zijn en daardoor moeite hebben met gym of sport en kinderen die problemen hebben met schrijven. Als het nodig is, wordt er overlegd met de gymdocent, juf, meester of trainer. Maar er zijn ook kinderen die naar de kinderfysiotherapeut komen omdat ze pijn hebben bij bewegen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijv. een bepaalde aandoening of een sportblessure.

Ook zuigelingen kunnen bij de praktijk terecht. Voor baby’s met een voorkeurshouding of een scheef hoofdje heeft de kinderfysiotherapeut specifieke meetinstrumenten en wordt er tijdens de behandeling samengewerkt met het consultatiebureau. Vaak hebben jij, je ouders/verzorgers, de leerkracht op school of de dokter vragen voor de kinderfysio-therapeut. In dat geval kunnen jouw ouders (of jijzelf) bellen om een afspraak te maken.

Intake

Tijdens de eerste afspraak vertel je wat voor klachten je hebt en waar je tegenaan loopt. De kinderfysiotherapeut zal jou (en je ouders/ verzorgers) ook vragen stellen om een goede indruk te krijgen van de klachten. We vragen ouders/verzorgers bij de eerste afspraak altijd mee te komen. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken waar jij last van hebt en of er dingen zijn die meteen opvallen. Dit doen we door jou bewegingen te laten maken en testjes uit te voeren. Dit onderzoek doet in principe geen pijn. Na het onderzoek hopen we te weten wat het probleem is en gaan we een plannetje maken hoe we dit probleem aan kunnen pakken.

Behandeling

Vanaf de tweede afspraak start de behandeling. Een behandeling duurt ongeveer 30 min. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten of het verbeteren van de motorische vaardigheden. Bij zuigelingen is de behandeling vooral gericht op adviezen en tips voor de ouders/verzorgers. Bij oudere kinderen doen we dit doen we door middel van functionele oefeningen of speciale spelletjes om motoriek te trainen. Verder krijg je vaak ook huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk bestaat uit één of een paar oefeningen die je thuis moet doen. Zo is het resultaat van de therapie beter. Als je niet naar de praktijk kunt komen kan de kinderfysiotherapeut op verzoek van de huisarts of specialist ook thuis langskomen.

Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:
Voorkeurshoudingen
Motorische ontwikkelingsachterstand
Schrijfproblemen
Orthopedische klachten
Neurologische problemen
Groeiproblemen
Sportblessures

Kosten en vergoedingen

Alle verzekeraars vergoeden 18 behandelingen fysiotherapie voor kinderen van 0 t/m 17 jaar vanuit de basisverzekering bij niet-chronische indicaties. Is er dan nog noodzaak om verder te behandelen dan betaalt de patiënt vanaf de 18e behandeling zelf of vanuit een aanvullende verzekering. Bij chronische indicaties wordt alles vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is wel een verwijzing van de specialist (soms huisarts) voor nodig.

De Kinderfysiotherapeut Jeanine van Voskuilen heeft jaren ervaring met de behandeling van zuigelingen en kinderen binnen onze praktijk. Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en zij heeft de Master Kinderfysiotherapie met uitstekend gevolg afgerond. Daarnaast werken de kinderfysiotherapeuten samen in een netwerk. Door die samenwerking delen zij kennis en ervaring met een hogere kwaliteit van zorg als resultaat.