Pages Menu

Ketenzorgnetwerken

Ketenzorgnetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners die elk een deelactiviteit verrichten in het zorgproces rondom patienten. Onze praktijk participeert in meerdere ketenzorgnetwerken elk met hun eigen centrale thema van een aandoening bv COPD, Claudicatio Intermittens, Artrose en Fibromyalgie. Maar ook in de samenwerking met een ziekenhuis zoals het CQC-netwerk voor orthopedische operaties en de revalidatie in samenwerking met de Bergmankliniek. Kenmerkend voor ketenzorg is dat het gaat om complexe zorg, meerdere zorgverleners zijn betrokken bij het zorgproces, afstemming van de geleverde zorg levert een winst voor zowel patient, zorgverlener als samenleving (kosten).

Voor meer informatie over de ketenzorgnetwerken druk op onderstaande logo’s.

ArtroseWerk van het Gezonde Net

 

logo

COPD netwerk Utrecht

cqc_logo