Pages Menu

Veel gestelde vragen

 

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op willen kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn natuurlijke bewegingen waar we niet bij nadenken. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u in uw dagelijks functioneren belemmerd wordt door klachten bij het lopen, staan, springen of bukken.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, door ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de klachten gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Uw fysiotherapeut is dé specialist in bewegen bij uitstek.

Voor welke klachten kunt u terecht bij de fysiotherapeut?

Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen worden behandeld door de fysiotherapeut. Dat wil zeggen klachten aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld als de spieren te gespannen zijn, er sprake is van peesontstekingen, de gewrichtsbanden pijnlijk zijn of als artroseklachten optreden. Ook klachten aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Denk hierbij aan de gevolgen van M.S., een Beroerte, COPD, een hartinfarct of littekenweefsel van de huid.

Welke vormen van therapie gebruikt de fysiotherapeut?

Een fysiotherapie praktijk kent vele verschillende vormen van behandeling. Een fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de klachten door het toepassen van oefentherapie, manuele therapie, massage, elektrotherapie, hydrotherapie, dry needling, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij het functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren dat een normale houding en beweging weer mogelijk is. Ook kan de fysiotherapeut u leren hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen of klachten om kunt gaan.

Hoe kom ik voor een behandeling van een fysiotherapeut in aanmerking?

Meestal wordt u naar de fysiotherapeut doorverwezen door uw huisarts of na onderzoek/behandeling bij een specialist. Ook een tandarts, arbo-arts of collega-fysiotherapeut kan u doorverwijzen.

Vanaf 1 januari 2006 kunt u ook rechtstreeks, dus zonder verwijzing, contact zoeken met de fysiotherapeut voor onderzoek en/of behandeling.

Als u zich zonder verwijzing komt wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut, met uw goedvinden, contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Wordt de behandeling van de fysiotherapeut vergoed door de verzekering?

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen zorg. Over het algemeen wordt fysiotherapie echter vergoed uit de door uw afgesloten aanvullende zorgverzekeringen. Voor meer informatie over zorgverzekeringen kunt websites bezoeken als  www.zorgwijzer.nl en www.defysiotherapeut.com.

Kijkt u vooraf na hoeveel behandeling uw aanvullende verzekering vergoed. In het algemeen vergoeden verzekeraars een aantal behandelingen per kalenderjaar. Eerdere behandelsessies tellen dus ook mee. Bij een aantal (chronische) aandoeningen wordt fysiotherapie ook vergoed uit de basisverzekering. Sinds 2013 is dat vanaf de 21e behandeling.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en kan daardoor de kosten voor de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Vergoed uw zorgverzekeraar de behandelingen niet dan krijgt u aan einde van de kalendermaand een nota van ons.

Op zoek naar een studenten zorgverzekering, kijk dan op de website van SUM.

Via de website van www.zorgverzekeringwijzer.nl kunt u zorgverzekeringen vergelijken met elkaar qua voorwaarden en vergoedingen.

Hoe meld ik me aan?

U kunt via een bezoekje aan het praktijkadres, telefoon of e-mail met ons contact opnemen.

We vragen u dan naar uw naam, telefoonnummer, een korte beschrijving van de klacht en eventueel de naam van de verwijzende arts. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste consult. Als u een voorkeur voor een therapeut heeft kunt u dat aangeven.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg/peer review voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich inschrijven in een kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het Keurmerk en/of KNGF en zijn zowel in het BIG register als een kwaliteitsregister opgenomen.

Daarnaast is onze praktijk sinds 1 augustus 2007 HKZ geregistreerd en sinds 2011 PLUS-praktijk voor verschillende verzekeraars. Deze ISO-certificering voor de zorg staat garant voor een continue kwaliteitsbewaking van de zorg die wij U willen leveren. Wij voldoen aan de algemeen erkende hoogste kwaliteitsnormen voor eerstelijns Fysiotherapiepraktijken in Nederland.

Klacht over de fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Alle zorgaanbieders moeten een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen. De behandeling van uw klacht over een Keurmerk therapeut begint hier.

Klacht of geschil?

De eerste stap die een patiënt met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf. Als de patiënt en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen. Zie www.keurmerkklachtenregeling.nl/.